ประกัน Unit-Linked คืออะไร

วันนี้จะมาพูดถึงการลงทุนทางเลือกที่ไม่เกี่ยวกับการพนันกันบ้าง หรือจะมองว่าเกี่ยวในด้านแนวคิดในการจัดการความเสี่ยงก็ยังได้ ขึ้นอยู่กับผู้อ่านแต่ละท่านเลย ประกันยูนิตลิงค์คือประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารการเงินในระยะยาวที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือมีความยืดหยุ่นที่สูงและสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามสถานการณ์ และมีส่วนของการลงทุนที่สามารถเพิ่มเข้าไปในเงื่อนไขของตัวประกันได้ตลอด

ผู้ถือประกันสามารถเลือกเน้นการคุ้มครองระยะยาว ( 20-30 ปี หรือตลอดชีวิต ) เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยรวมไปถึงเสียชีวิต หรือจะเน้นไปที่การสะสมทรัพย์ระยะยาวก็ได้เช่นกัน เพื่อเป็นการวางแผนการเงินที่คาดว่าน่าจะจำเป็นในอนาคต เช่นแผนเกษียณหรือแผนการศึกษาสำหรับคนสำคัญในชีวิต

แต่ว่าในทางสรุปแล้วประกันยูนิตลิงค์ที่ครอบคลุมเรื่องการคุ้มครองชีวิตได้ครอบคลุมกว่าประเภทอื่น แต่ถ้าหากว่าคาดหวังกับการลงทุนในเรื่องของตัวเงินแล้ว ประกันชนิดนี้ไม่เหมาะเท่าใดนักเพราะว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยที่น้อยกว่าที่ควร รวมไปถึงการที่มีค่าใช้จ่ายแฝงมากมายมากยิ่งกว่าการซื้อกองทุนรวมเสียอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *