เทคนิคหาเงิน

ทำธุรกิจอย่ามองระยะสั้นเพียงอย่างเดียว

หากย้อนกลับไปซักสิบปีหรือมากกว่า ในยุคก่อนนั้นธุรกิจต่างๆมีวงจรชีวิตที่ยาวนานกว่าปัจจุบัน และธุรกิจเล็กๆมีอัตราความเติมโตที่มากกว่าและสูงกว่าปัจจบัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป มีอินเทอร์เนตและเทคโนโลยีเช้ามาช่วย หรือเรียกว่าเข้าสู่ยุค digital ทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไป เกิดสิ่งที่เรียกว่า business disruption หรือการทำลายธุรกิจ( ที่ไม่จำเป็น )ขึ้น ตัวอย่างเช่นพ่อค้าคนกลาง ที่ปัจจุบันแทบไม่มีความจำเป็นแล้ว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งของที่คนเลิกใช้เช่นกล้องฟิลม์ จดหมาย และธุรกิจภาพยนตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะในปัจจุบัน เป็นต้น เพราะแบบนั้นในการจะเริ่มทำธุรกิจใดๆก็ตามในปัจจุบันนี้ไม่สามารถมองแค่ในระยะสั้นได้ว่าเราจะทำอะไร ใครเป็นคนซื้อ ขายที่ไหน ทำการตลาดอย่างไร แต่ต้องตั้งคำถามต่อด้วยว่าหลังจากธุรกิจมันเริ่มต้นได้ในตอนต้นแล้ว ทำกำไรได้แล้ว ต่อไปในอนาคตคุณจะขยายธุรกิจต่อ หรือพัฒนาต่อให้มันกลายเป็นอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจในครอบครัว เรื่องการเติบโตและขยายปรับเปลี่ยนธุรกิจนับเป็นสิ่งสำคัญมาก ไอย่างงั้นก็เสี่ยงที่จะล่มสลายไปได้ในระยะยาว